Some of our Appetizer Favorites

Our Tiramisu

Italian / Dolci

Italian Spumoni Ice Cream

Italian/ Supmoni Dessert

Our Strawberry Cheese cake

Italian / Dessert

Our Canoli

Italian / Desserts